Klima

Klima

  

Každoročně (!) jsou člověkem zabíjeny pro maso desítky a desítky miliard zvířat. (Údaje se liší od 60-ti do 150-ti miliard + vodní živočichové).

 

Svojí touhou po mase lidé přispívají vysokým procentem ke zvýšení koncentrace skleníkových plynů (někde je uváděno 14%, jinde až 30%).

 

Pojídání masa vede k přímo obrovskému odlesňování a ničení pralesů a ničení biodiverzity. Pralesy jsou totiž káceny pro pastviny.

 

Pro plodiny na krmení "hospodářských zvířat" je celosvětově využíváno víc než dvě třetiny zemědělské půdy.

Pokud by ale lidé jedli pouze rostlinnou stravu, z podstaty věci by mohlo být při stejném množství půdy kvalitně a trvale nasyceno celé lidstvo i s rezervou.

Pro získání živočišných potravin totiž je nutné nejprve zvířata krmit mnohem vyšším množstvím potravin rostlinných.

 

Ze stejného množství půdy se, dle druhu a výnosu plodin, tedy uživí násobně až mnohonásobně víc veganů, než konvenčních strávníků. 

 

Každá a každý z nás tedy může pomáhat prakticky a výrazně naší planetě, a to doslova od této minuty, skrze veganství, nebo tím, že se k veganství alespoň maximálně přiblíží.

 

Čísla a statistiky se postupně mění, podle zvyšování populace a změn stravovacích návyků lidí. Nejaktuálnější data lze snadno dohledat.