Veganství
Veganství

Co bylo včera názýváno utopií, je dnes nazýváno alternativním stylem života, a zítra to bude nazýváno samozřejmostí.

Proč veganství?

Snažíme-li se přijmout veganství za součást svého života, neděláme to ani tak proto, že bychom se chtěli stát "dokonalými", ale především proto, že si uvědomujeme, že my lidé jsme pouze jednou částí z celku Života. Díky tomuto uvědomění se pak snažíme minimalizovat své špatné vlivy na okolní život, a podporovat ty, které jsou dobré jak pro nás, tak pro všechny a všechno okolo nás. Jedním z mnoha kroků směrem k mírumilovnější existenci je právě přechod na rostlinnou stravu a na způsob života bez zabíjení a týrání zvířat celkově.

Veganská filozofie znamená soucit se zvířaty

Veganství je způsob života, odmítající vraždění zvířat pro maso, kůži a podobně. Odmítá ale i držení zvířat pro mléko či vejce. Samotný princip usmrcování či držení jiné bytosti za účelem vyzískání něčeho, co ke svému životu nepotřebujeme, je velmi nesoucitný. Lze přece kvalitně, respektive mnohem kvalitněji, žít bez živočišných potravin, bez kožichů stažených ze zvířat, či například bez "zábavných atrakcí" se zvířaty a jejich jiného vykořisťování. Vždyť mimo jiné je to právě soucit se slabšími, co dělá člověka opravdu člověkem.

 

Člověk má v životě možnost volby, ale tím i zodpovědnost volit vždy jak nejlépe může.

Nesmíme už zvířata zradit - jsme jejich jedinou nadějí! Jen změna každého z nás může odstranit jejich utrpení.

 

Veganství jako pomoc planetě Zemi a její přírodě

Už Mahátma Gándhí říkal, že: "Země má dostatek všeho, aby uspokojila potřebu každého člověka, nikoliv ale jeho žádostivost". Zvířata držená člověkem pro maso či mléko produkují v celkovém součtu obrovské množství močůvky pustošící půdu, čpavek a metan produkovaný nepřirozeně velkým množstvím člověkem držených "užitkových" zvířat ohrožuje rovnováhu atmosféry. Množství vody a energie nutné pro "živočišnou produkci" je oproti "rostlinné produkci" o mnoho vyšší. Rozhodneme-li se stát vegankou či veganem, pomáháme tím tedy výrazně planetě Zemi.

Veganský způsob života může pomoci k lepšímu soužití mezi lidmi

Kdo v sobě najde opravdový soucit se zvířaty a s přírodou, přirozeně mívá blíže i k dobrým vztahům s lidmi. Vegankou či veganem se stáváme z důvodu mírumilovnosti a podpory obecné harmonie. Existuje ale i velmi konkrétní důvod, proč veganství napomáhá míru ve světě: pro pěstování rostlinných potravin určených k přímé obživě lidí postačí mnohem menší plocha půdy k uživení,  než v případě, kdy na půdě stejného rozměru pěstujeme krmivo pro "jatečná zvířata". To je pro současnou početnou lidskou civilizaci velice aktuální téma. Jinak řečeno - veganství ponechává ze své podstaty mnohem více prostoru pro život lidí, zvířat, stromů.... a pomáhá tak navíc do budoucna eliminovat riziko bojů o území.  A dále: budeme-li mít jednak více půdy a také více praktického soucítění, přibude výrazně i možností nasytit hladovějící lidi v rozvojových zemích.

 

Veganství k sobě váže další kladné hodnoty

K veganství se často přirozeně váže i nekuřáctví, abstinenství, ekologický styl života, altruismus, vztah k nekomerční kultuře, či snaha o sounáležitost a kladnou životní filozofii. Obecně lze u veganek a veganů též sledovat i zájem o zdravý styl života a o prevenci nemocí.

Veganství a celkové ozdravení společnosti

Celistvé zdraví nelze definovat jako pouhou nepřítomnost nemocí ve fyzickém těle. Zdraví je spíše vědomá cesta k harmonii tělesné, sociální, duševně-citové a duchovní. Zdraví je o čistém svědomí a o rovnovážném vztahu k druhým i k sobě. K takovémuto ozdravění společnosti přispívá svým dílem přirozeně a z logiky věci i veganství, které je založeno právě na etice, empatii a zdravém přístupu k životu celkově.

 

Jak s veganstvím začít?

V první řadě je nutné ujasnit si motivace. V druhé řadě je důležité uchovat si stále pocit svobody a také pocit radosti, že se připojujete k zástupu těch, kteří chtějí zmírnit utrpení zvířat a přírody. V třetí řadě je při přechodu na veganské stravování důležité zvolit si své individuální tempo, i když je pravdou, že mnozí se pro veganství rozhodnou doslova ihned, když například shlédnou video z jatek. Jistě je také prospěšné nastudovat si o veganské výživě různé materiály, například o nutnosti denního dostatečného příjmu vitaminu B12 (!), či omega3-mastných kyselin a podobně.  Velmi důležité je znát co nejvíce potravin pro přípravu jídel a naučit se je dělat co nejchutnější. Z počátku můžete zkusit třeba veganské víkendy a pak přidávat den po dni. Jak bylo řečeno - vaše tempo je individuální úměrně vašemu soucitu se zvířaty a úměrně vašim možnostem. Každopádně strava má být denně co nejpestřejší a má obsahovat všechny zákadní druhy rostlinných potravin. Nezbytné je, zařadit do jídelníčku podstatné množství syrového ovoce, zeleniny, ořechů, semínek a případně klíčených potravin. K tomu všemu přidejte čistou vodu, pohyb, dostatek slunce a jasnou mysl. Je také velmi důležité nalézt spřízněné duše a nebo se účastnit veganských a ochranářských aktivit spolu s podobně laděnými lidmi - to člověka vždy velmi povzbudí a dodá mu sílu nevzdávat se!

 

Veganské pokrmy jsou svěží a chutné

Konkrétně vzato, skládá se obvykle základ veganské stravy z celých obilovin (jáhly, rýže, pohanka...), ze zeleniny, z ovoce, luštěnin, ořechů a semen, z hub, bylin a dalších neživočišných plodů a potravin, a my zde chceme nyní povzbudit ty z vás, kteří se právě odhodlávají udělat směrem k veganskému stravování první krok - budete příjemně překvapeni z nových obzorů, které se vám díky přechodu k veganskému stravování otevřou. Jídla z rostlinných ingrediencí nabízejí opravdu velké množství chutí, kombinací, vůní a barev. Kromě ovoce a zeleniny, je k zakoupení v obchodech i mnoho hotových výrobků, jako jsou bezmasé párky, tofu, seitan, pomazánky, čína, omáčky, sladkosti, majonézy, jogurty...  S přípravou jídel vám jistě rádi pomohou vaši blízcí, kteří mají v tomto směru zkušenosti, dále vás mohou inspirovat knižní kuchařky s nepřeberným množstvím lákavých receptů, a zejména na internetu je gurmánských veganských receptů opravdu hodně - stačí se jen trochu proklikat k tomu, co vám bude nejvíc vyhovovat po všech stránkách. A nebojte se zapojovat vlastní fantazii a tvořivost - jídlo musí provázet radost, hravost a především vděčnost za to, že nám je obživa poskytována.

 

Velmi prosíme kvůli zvířatům - nenechávejte si myšlenku veganství a ochrany zvířat jen pro sebe

Pokud už jste myšlenku veganství uvedly do praxe na sobě samých a pokud vaše nadšení pro ochranu zvířat trvá, určitě neváhejte a šiřte tuto ideu mezi co největší množství lidí. Čím více lidí přijme veganství za své, tím méně utrpení a smrti ve světě zvířat bude!! Pomáhat lze mnoha způsoby: sdělujte myšlenku praktického soucitu se zvířaty lidem ve svém okolí (rodina, zaměstnání, škola), vytvářejte nástěnky, letáky a brožury, doporučujte knihy, pořádejte veganská pohoštění pro vaše blízké, uspořádejte přednášku či výstavu, zřizujte nápadité weby, využívejte sociální sítě...  Máte-li možnost a chuť, vložte se i do větších projektů - jako je například osobní podpora či založení ochranářské organizace, provozování veganské prodejny nebo restaurace, vstupování s tématem veganství do médií, podporování veganského stravování ve školkách, školách, firmách a podobně. Každá snaha v tomto směru je velice důležitá!!

Jen zde chceme říci všem vegankám a veganům, že často i tak dobrá myšlenka jako je soucítění se zvířaty, může být pro mnohé lidi z různých důvodů nezvyklá - proto je velice důležité si stále připomínat, že veganství je o dialogu a o respektování názorů druhých. Desítky let sbíraná zkušenost říká, že lidskost a uvolněnost zde zmůže dlouhodobě více než přehnaná agitace.

 

! !  Shledáte-li tyto stránky alespoň trochu užitečnými, dejte o nich vědět svým blízkým!  Děkujeme ! !    

 

 

vegan

 

vegan

Je to jen na tobě!
 

vegan 3

vegan 4

 

Zvíře není potravina, ani zboží, ani předmět zábavy! Zvíře je svobodná cítící bytost!

 

"TY  BUĎ  TOU  ZMĚNOU,  KTEROU  CHCEŠ  VE  SVĚTĚ  VIDĚT!" (M.Gándhí)

 

Veganství jako přechod k novému paradigmatu

Přechod od konzumování kusů těl zavražděných zvířat, ke stravě etičtější - tedy vegetariánské,  či veganské, chápeme jako typickou ukázku právě a průběžně se dějícího přechodu celého lidstva od starého - kořistnického paradigmatu, k novému - duchovnímu paradigmatu. Pojďme si ve velmi stručné a obecné podobě shrnout esenci paradigmatu odcházejícího a esenci paradigmatu přicházejícího:

 

STARÉ PARADIGMA:

NOVÉ PARADIGMA:

- Vesmír je nahodilý, hodnoty určuje konkurenční boj. - Vesmír je celistvostí řádu, hodnoty určuje hluboká inteligence.
- Země, příroda, jsou životním prostředím člověka. - Pozemský život je živým organismem, člověk je pouhou jednou součástí, orgánem celistvosti.
- Vše zde existuje proto, aby to člověk mohl ovládnout a využít pro svůj blahobyt. - Člověk může uplatňovat své -zkultivované- potřeby pouze takovým způsobem, který podstatně neohrozí ani neomezí existenci všech ostatních jsoucností.
- Všechny ostatní živé bytosti a přírodní struktury jsou člověku podřízeny, nemají tudíž tutéž životní hodnotu, životní kvalitu, a tudíž ani žádná osobní práva, jakkoli srovnatelná s právy lidskými. - Všechny ostatní jsoucnosti mají své vlastní životní hodnoty, avšak stejné právo na život, na existenci, a na naplnění svých přirozených možností, jako člověk.
- Smyslem lidské existence je uspokojení vlastních, relativních tužeb. - Smyslem lidské existence je uplatňovat duchovní vizi spolupracující celistvosti, vzhledem k úkornosti lidských potřeb minimalizací osobní ziskuchtivosti, s jejími dopady na úplnou provázanost života na Zemi.Veganství jako jeden z kroků na cestě

Vegetariánství a veganství zde tedy chápeme jako "jeden z kroků" na cestě k hodnotově hlubšímu prožívání existence. Je to krok nezbytný, avšak rozhodně ne jediný. Nabízíme pohled na veganství  jako na "dveře do nového prostoru" - dveře k objevování ještě daleko jemnějších souvislostí života, k uvědomování si Toho, Co člověka přesahuje. Myslíme si také, že z veganství by se nemělo dělat žádné "nové náboženství" - praktikování veganství není ctnostíale mělo by pro nás všechny být spíše běžnou samozřejmostí.

 

Velice děkujeme, že myslíte na zvířata! 

 

Poznámka: Chápeme, že na plné, stoprocentní a doživotní veganství se někteří lidé z různých důvodů necítí ihned, či mají pochybnosti. K tomu tolik: Každá/každý z nás ať zkrátka dělá pro zvířata své momentální možné maximum a snaží se neustrnout ve vývoji svého praktického soucitu do budoucnosti.

Přejeme vše dobré všem.

 

Přemýšlejme srdcem. Je to na každém z nás! Ne "zítra, někde a někdo", ale "teď, tady a my"!

 

 

A ještě citát Alberta Einsteina:

 

"Nic tak nezvýší šanci na přežití lidstva jako přechod na vegetariánskou stravu."