Ochrana zvířat - idea

Ochrana zvířat vyplývá z umění vnímat druhé bytosti jako důležité

Asi každý z nás je rád, je-li okolím přijímán a je-li brán jako tvor hodný soucitu. Jsme-li ovšem my sami rádi, když jsme vnímáni jako důležití, je naší povinností brát druhé také jako důležité, a to nejen lidi, ale i zvířata a všechny formy života. Zkusme se zamyslet nad následujícím textem: Představme si, že jednoho dne přistanou na naší planetě cizí... více>>

Člověk a zvíře - sourozenci na planetě Zemi

Člověk a zvíře spolu žijí na naší planetě od pradávna. Již to je samo o sobě důvodem, proč se učit zvířata vnímat jako úctyhodné bytosti a nebrat jim prostor k jejich přirozenému životu. Jak člověk, tak zvíře touží přirozeně naplňovat svůj život po všech stránkách. Jak člověk, tak zvíře nechtějí trpět zbytečnou bolestí. To je cosi, co se dotýká... více>>

Proč mají mít zvířata svá práva

Děkujeme Dr. Janu Čejkovi za svolení ke zveřejnění tohoto článku, zveřejněného původně v Lidových novinách 12.4.2014.   Proč mají mít zvířata svá práva   … vznik nové společnosti je možné uskutečnit pouze hlubokou změnou v lidském srdci. (Erich Fromm)   V červenci roku 2012 došlo k události vskutku světového významu. Pokud je mi... více>>

Úcta k různosti - základ mírumilovnosti

Častým argumentem pro ospravedlnění věznění a usmrcování zvířat člověkem je, že zvířata jsou "nižší" či "jiní" tvorové. Tento argument nelze brát v potaz, neboť nejdůležitějším kritériem ve vztazích nejen člověka k člověku, ale i člověka ke zvířeti má být snaha o minimalizování bolesti a snaha o ponechání co největší svobody druhým, a... více>>

A není zákon o přežití silnějšího přirozený?

  Ve skutečnosti je největším projevem "síly" u člověka nepoužívat násilí, když to není absolutně nezbytné. Než uplatňovat kruté biologické pudy pod maskou tak zvané "civilizace", raději je lépe se ptát, co všechno můžeme učinit bezprostředně a především preventivně pro to, aby k použití krutosti nemuselo dojít. Vše je vývoj. Jakým směrem se jako... více>>

Není třeba řešit naléhavější problémy?

Dalšími častými výtkami proti filozofii práv zvířat je to, že my lidé máme mnoho jiných a naléhavějších problémů k řešení, než je osvobození zvířat. Zde lze odpovědět snadno: K tomu, abychom řešili například bezdomovectví, starali se o nemohoucí seniory, či opuštěné děti, nebo řešili snižování kriminality, k tomu nepotřebujeme jíst maso, mléčné... více>>

A co "ochrana rostlin"?

"Ale rostliny přece také žijí..."  Známá věta některých lidí, když chtějí zpochybnit úsilí veganů. Ano, rostliny také žijí. Jde o to, že něco jíst musíme. A z toho, co máme na výběr můžeme volit vždy tu mírumilovnější cestu. Vědomí a nervová soustava rostlin jsou méně vnímavé k bolesti než vědomí zvířat. Lidově řečeno: existuje rozdíl mezi... více>>

Co zde může změnit jednotlivec?

Skeptikům chceme říci: Jednotlivec může změnit velice mnoho - když na to přijde, tak třeba i celý chod dějin :) I ta nejdelší pouť začíná jedním jediným krokem. A ostatně ze všech jednotlivých kroků se skládá putování od startu k cíli. Každá a každý z nás žije na nějakém místě a může se o myšlenku soucitu se zvířaty a veganství podělit se svým... více>>